Lista aktualności Lista aktualności

Lotnicze opryski drzewostanów dębowych

Nadleśnictwo Krotoszyn informuje o planowanych opryskach drzewostanów dębowych w celu ograniczenia liczebności populacji kuprówki rudnicy. Szczegółowe informacje w artykule.

Nadleśnictwo Krotoszyn informuje, że w terminie od 20.05.24r. do 25.06.24r. planuje wykonanie LOTNICZEGO ZABIEGU RATOWNICZEGO W LASACH w obrębie Baszków, Leśnictwo Kuklinów, oddz. 185-188 (zał.1).

Oprysk wykonany będzie preparatem FORAY 76B w celu ograniczania populacji kuprówki rudnicy w drzewostanach dębowych.

FORAY 76B to preparat biologiczny o działaniu żołądkowym, którego substancją czynną jest bakteria Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.

Teren objęty opryskiem zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi i będzie na nim obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu.