Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja środkowa

We wtorek 17 października wraz ze specjalnym gościem z Norwegii, naukowcami z wielkopolskich uniwersytetów i instytutów, ekspertami oraz przedstawicielami samorządów spotkaliśmy się na konferencji w Nadleśnictwie Oborniki, by rozmawiać o roli wody i mokradeł w środowisku w Wielkopolsce.

Woda to życie, ale w obliczu suszy zatrzymywanie jej w lasach to szczególnie ważny krok. Podczas konferencji zastanawiano się, jaki wpływ na stan naszych lasów i jezior mogą mieć obserwowane zmiany klimatyczne i wiążące się z nimi susze. 

Konferencja wpisuje się działalność RDLP w Poznaniu na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, której jednym z ważnych punktów jest odpowiedzialność za zatrzymywanie wody na administrowanych przez nią obszarach leśnych.

"Od ponad 30 lat Lasy Państwowe realizują Projekt Małej Retencji Nizinnej. Tylko Nadleśnictwa dyrekcji poznańskiej w trzech edycjach wydadzą na niego łącznie 55 mln złotych. W efekcie planujemy zatrzymać 2 mln m3 wody, co równa się liczbie 769 basenów olimpijskich. Jako pierwsza dyrekcja LP w Polsce uzyskaliśmy też dofinansowanie na renaturyzację mokradeł z Funduszy Norweskich i EOG. Spowoduje to zwiększenie retencji gruntowej, czyli ilości wody zatrzymanej w środowisku podziemnym. Tym samym podniesie się poziom wody, a następnie pojawią się rośliny właściwe dla siedlisk podmokłych i ptactwo wodno-błotne. To właśnie nasz przyrodniczy cel"- przypomina dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Kolaż zdjęć przedstawiających ujęcia prelegentów i uczestników konferencji środkowej. Fot. Archiwum RDLP w Poznaniu.

Konfernecję rozpoczęło wprowadzenie w zagadnienia projektu "Mokradła w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz działań prowadzonych w zakresie retencjonowania wody przez poznańskich leśników szczególnie na terenie Nadleśnictwa Oborniki. O mokrej robocie

Następnie o specyfice gospodarowania lasami w Norwegii opowiedział gość specjalny czyli Bjørn Helge Bjørnstad. Lasy w Norwegii w ponad 70% należą do osób prywatnych głównie rodzin, stąd zarządzanie nimi ma inną specyfikę w niż Polsce. 

Kolejne wystąpienie pani prof. dr hab. Eweliny Ratajczak z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku pokazało, że wnikliwe badania biochemiczne nasion drzew mogą pozwolić na wytypowanie sadzonek, które będą odporniejsze na suszę. W obliczu niedoborów wody w Wielkopolsce takie badania mają szczególnie duże znaczenie. 

Prof. dr hab. Piotr Matczak z Wydziału Socjologii na UAM w Poznaniu przedstawił z kolei problem prowadzenia działań z zakresu małej retencji w kontekście społecznym. Mimo że ochrona środowiska stanowi coraz częstszy obszar zainteresowania wśród nas, w obliczu sytuacji na świecie, zagadnienia związane z retencją wody schodzą na dalszy plan. Dlatego, by dotrzeć do społeczeństwa, ważne jest dostosowanie przekazu do perspektywy przeciętnego mieszkańca naszego regionu. 

Przepięknymi podwodnymi zdjęciami roślinności w jeziorach oraz zagadnieniami związanymi z wpływem wzrostu temperatur na nie podzielił się prof. dr hab. Mariusz Pełechaty z UAM w Poznaniu. Jego badania nad potencjalnym wpływem roślin podwodnych na łagodzenie wpływu zmian klimatycznych to ciekawe zagadnienie, które możne nam uświadomić na jak złożona jest otaczająca nas przyroda i rządzące nią procesy.

Ważnym elementem konferencji była również wyprawa w teren w miejsca realizacji projektów z programu Małej Retencji Nizinnej. Najlepiej rozmawiać o wodzie, patrząc na konkretne przykłady. 

Zdjęcie przedstawia ludzkie sylwetki na tle rowu wypełnionego wodą, zatrzymaną przez drewnianą zastawkę. Fot. Archiwum RDLP w Poznaniu

Podczas prezentacji i dyskusji naukowcy oraz eksperci zgodzili się, że obserwowane w środowisku zmiany wymagają dialogu biologów, hydrologów, inżynierów oraz lokalnych społeczności, ale również przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Projekt „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód” jest dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu"

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej transmisją z konferencji. 

Część 1.

Część 2.

 

Prezentacje prelegentów dostępne poniżej: