Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Nadleśnictwa RDLP w Poznaniu zgodnie z wymogami zasad certyfikacji FSC, w tym procedurą wyznaczania „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych", zidentyfikowały na swoim obszarze lasy cenne przyrodniczo (HCVF).

Na terenie RDLP w Poznaniu, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Krotoszyn, wyznaczono następujące kategorie „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych":

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.
HCVF 1.1. - Obszary chronione
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

W przypadku  pytań dotyczących LASÓW HCVF  w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krotoszyn  prosimy o kontakt:

renata.wenclawiak@poznan.lasy.gov.pl.  lub pod nr. tel. 62-725-32-68