Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Krotoszyn pozostaje 18 686ha gruntów leśnych, z czego prawie 83% stanowią lasy ochronne, a nieco ponad 16% lasy gospodarcze. Zapas drewna na pniu szacuje się na prawie 5,7mln m3 (stan na 1.01.2018r.).

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną nauki zajmującą się powstawaniem i rozwojem lasów, opracowaniem sposobów odnowienia powierzchni zrębowych, pielęgnowania upraw i młodników, trzebieży oraz gospodarowania w lasach.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Tereny w zasięgu Nadleśnictwa Krotoszyn podzielone są na 17 obwodów łowieckich, z czego 15 obwodów podlega wydzierżawieniu i nadzorowi pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.