Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Krotoszyn pozostaje 18 686ha gruntów leśnych, z czego prawie 83% stanowią lasy ochronne, a nieco ponad 16% lasy gospodarcze. Zapas drewna na pniu szacuje się na prawie 5,7mln m3 (stan na 1.01.2018r.).

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną nauki zajmującą się powstawaniem i rozwojem lasów, opracowaniem sposobów odnowienia powierzchni zrębowych, pielęgnowania upraw i młodników, trzebieży oraz gospodarowania w lasach.