Wydawca treści Wydawca treści

otwarcie salki edukacyjnej

Na terenie szkółki leśnej nadleśnictwa powstała salka edukacyjna

W dniu 14.06.2013r nastąpiło otwarcie nowej sali edukacyjnej usytuowanej na terenie Szkółki Leśnej Kuklinów.

Uroczystego otwarcia dokonali Nadleśniczy Nadleśnictwa Krotoszyn Wiesław Buliński oraz Pani Halina Stachowska Przewodnicząca Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich, w obecności pracowników Nadleśnictwa Krotoszyn biorących udział w zebraniu załogi.

Sala powstała staraniem nadleśnictwa przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Poznaniu. Stworzenie sali  edukacyjnej było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony miejscowego społeczeństwa na edukacje leśna.

Sala jest wyposażona  w atrakcyjne i ciekawe pomoce dydaktyczne.


salka edukacyjna

W roku 2013 została oddana do użytku nowa sala edukacja na terenie Szkółki Kuklinów. Sala powstała przy współfinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu i cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie ze strony młodzieży i dzieci okolicznych szkół.


ścieżka

Staraniem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie przy wsparciu finansowym LP i innych okolicznych podmiotów gospodarczych w roku 2000 na terenie  obecnego  Leśnictwa Rochy,  powstała Ekologiczna Ścieżka  Przyrodnicza.

Trasa ścieżki o długości 4280m prowadzi  przez dwa  rezerwaty Przyrody „Mszar Bogdaniec" i „Baszków"