Wydawca treści Wydawca treści

historia

Lasy obecnego  Nadleśnictwa Krotoszyn przed II wojną  światową  wchodziły  w skład  nadleśnictw: Gliśnica - 4709.65 ha i Jasne  Pole  - 5603,74 ha
Lasy  państwowe  Nadleśnictwa  Gliśnica  i Jasne Pole   wraz  z lasami obecnego obrębu Świeca  Nadleśnictwa Antonin w latach 1819 – 1927 były  własnością niemieckiego  księcia Thurn und Taxis  pod nazwą Księstwa Krotoszyńskiego. W 1927 r lasy te w drodze przymusowego wykupu  nabył Skarb Państwa. Podzielono je wówczas na 3  Nadleśnictwa: GLIŚNICA, JASNE POLE i ŚWIECA
Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora LP z dnia 26.06.1973 r. oraz Dyrektora OZLP w Poznaniu z 29.06.1973 r utworzone  zostało  Nadleśnictwo Baszków z siedzibą  w  Baszkowie  w skład którego  weszły dotychczasowe nadleśnictwa a obecnie obręby Baszków,  Gliśnica i Jasne Pole.
Protokołem z 1.01.1974 r. do  obrębu Baszków włączono leśnictwo Wielki Bór z N-ctwa Rawicz a do obrębu Gliśnica włączono  leśnictwo Bażantarnia z Nadleśnictwa Taczanów.
Z dniem 1.10.1975 r. została  zmieniona nazwa na  Nadleśnictwo Krotoszyn z równoczesnym przeniesieniem  siedziby Nadleśnictwa do Krotoszyna. Do 15 czerwca 2014 r. siedziba nadleśnictwa mieściła się przy ul. Mickiewicza 6, skąd została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Wiewiórowskiego 70.