Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Tereny w zasięgu Nadleśnictwa Krotoszyn podzielone są na 17 obwodów łowieckich, z czego 15 obwodów podlega wydzierżawieniu i nadzorowi pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.

Pozostałe 2 obwody nr 473 i 474 stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP, na których gospodaruje nadleśnictwo. W stosowanej obecnie kategoryzacji obwodów jeden z nich jest oceniony jako średni, a drugi jako słaby. Polujący tutaj myśliwi zagraniczni za szczególnie atrakcyjne uważają polowania indywidualne na rogacze oraz polowania zbiorowe na dziki. Sporadycznie pozyskiwane są trofea medalowe.

Nadleśnictwo dysponuje 2 własnymi kwaterami dla myśliwych – są  to zabytkowy Dom Łowiecki Baszków z początków XX wieku (była siedziba nadleśniczego nadzorującego prywatne lasy rodziny Czartoryskich) oraz kwatera Jastrzębiec.

Średnie pozyskanie w czasie jednego sezonu z terenu OHZ (łącznie) przedstawia się następująco: jelenie 50 szt., daniele 130 szt., sarny 250 szt. i dziki 270 szt.