Wydawca treści Wydawca treści

WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA DZIKÓW

Zgodnie z Decyzją nr 498 z dnia 29.09.2016r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie wszystkich nadleśnictw odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików, której celem jest określenie ich liczebności oraz rozmieszczenia w terenie.

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn inwentaryzacja planowana jest na 21 października 2016 r. (piątek), jednak w przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 r. (piątek-sobota).

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału - zgłoszenia do 18.10.2016r. przyjmuje Krystian Streubel telefonicznie 784 65 05 46, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: krystian.streubel@poznan.lasy.gov.pl

Szczegóły dotyczące godziny oraz miejsca zbiórki zostaną podane w późniejszym terminie.


łowiectwo

Tereny w zasięgu Nadleśnictwa Krotoszyn podzielone są na 17 obwodów łowieckich, z czego 15 obwodów podlega wydzierżawieniu i nadzorowi pod kątem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Pozostałe 2 obwody nr 473 i 474 stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP, na których gospodaruje nadleśnictwo. W stosowanej obecnie kategoryzacji obwodów jeden z nich jest oceniony jako średni, a drugi jako słaby. Polujący tutaj myśliwi zagraniczni za szczególnie atrakcyjne uważają polowania indywidualne na rogacza oraz polowania zbiorowe na dziki. Sporadycznie pozyskiwane są trofea medalowe. Nadleśnictwo dysponuje 2 własnymi kwaterami dla myśliwych – są  to zabytkowy Dom Łowiecki Baszków z początków XX wieku (była siedziba nadleśniczego nadzorującego prywatne lasy rodziny Czartoryskich) oraz nowo wybudowana kwatera Jastrzębiec.

Średnie pozyskanie w czasie jednego sezonu z terenu OHZ (łącznie) przedstawia się następująco: jelenie 50 szt., daniele 130 szt., sarny 250 szt. i dziki 270 szt.

tekst: Sławomir Trawiński