Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Krotoszyn informuje, że sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumień zawartych  z właściwymi Starostwami: Starostwem Powiatowym w Krotoszynie oraz Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

W celu ustalenia terminu i zakresu prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, oznakowania pozyskanego drewna oraz wystawienia „Świadectwa legalności pozyskania drewna" należy złożyć wniosek do Nadleśnictwa Krotoszyn. Pozwoli on na weryfikację właściciela lasu z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu dla właściwych gmin przekazanych przez Starostwa oraz wyznaczenie osoby prowadzącej sprawę.

Nadleśnictwo przypomina, że właścicieli lasów niepaństwowych obowiązuje Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.