Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne nadleśnictwa

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Krotoszyn są siedliska: Lśw – 40,27% oraz LMw – 20,10% i BMśw – 17,99%

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, pozostałe siedliska zajmują:

Bs – 0,03%

Bśw – 4,59%

Bmw – 7,35%

LMśw – 0,03%

LMb – 4,85%

Lw – 1,84%

Ol – 1,44%

OlJ – 1,45%

Różnice w udziale poszczególnych siedlisk w stosunku do poprzedniego planu są niewielkie.