Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Certyfikaty FSC® i PEFC są najbardziej znanymi rodzajami certyfikatów, które są przyznawane wyrobom z drewna i papieru. Oznaczenie wyrobu z drewna lub papieru znakiem FSC® lub PEFC oznacza, że materiał wykorzystany do produkcji tego wyrobu pochodzi z lasu posiadającego certyfikat FSC®  lub PEFC, w którym gospodarka uwzględnia zasady ochrony środowiska, aspekty społeczne i ekonomiczne.
Certyfikacja FSC®  i PEFC jest marketingowym narzędziem ochrony zasobów leśnych. Ma pozytywny wpływ na wielofunkcyjny rozwój i ochronę lasów na całym świecie. Głównym celem certyfikacji jest doskonalenie metod zrównoważonego gospodarowania lasami, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do rynków zbytu dla produktów certyfikowanych.

Certyfikacja FSC®
Certyfikacja FSC® przeprowadzana jest w oparciu o międzynarodowe standardy ustalone przez organizację Forest Stewardship Council, czyli Radę Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli takiej, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Firmom, które chcą sprzedawać swoje wyroby jako certyfikowane FSC®, przyznawany jest certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu (ang. chain of custody - CoC). Certyfikat ten zapewnia użytkownika, że pochodzenie surowca drzewnego zawartego w wyrobie jest znane - aż do certyfikowanego lasu.

Certyfikat CoC uzyskuje się po spełnieniu określonych wymagań, które opisane są w standardach FSC®  oraz innych dokumentach. Aktualnie obowiązuje kilkadziesiąt różnych dokumentów. Kluczową sprawą dla firmy jest wybór odpowiednich dokumentów i spełnienie właściwych wymagań certyfikacyjnych.


Certyfikacja PEFC
Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczanie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC.
By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i handlu drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.